NÉPKONYHA

 

A népkonyha napi egyszeri étkezést – azaz egy tál meleg ételt – biztosít a rászorulóknak.

A népkonyhán 30 féle ételt készítünk, tehát egy ételt 6 hét után szolgálunk fel újra ellátottaink részére. Az ételek közt húsételek, mártások, levesek vegyesen találhatók meg, de természetesen figyelembe vesszük a szezonalitást és az ünnepek (farsang, húsvéti idő, Márton-nap) szokásait, elvárásait is.

A népkonyha és a nappali melegedő feladatainak ellátása azonos személyzettel történik, a szolgáltatások egymás mellett működnek. A szakmai elvárások és a hatékony munka érdekében az előírásoknak megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkező elhivatott munkatársak alkalmazását tartjuk elfogadhatónak.

A Szoc. tv. 62. § (1) bekezdés, Önkormányzat helyi szociális rendelete 19. § „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt”.

„(1) A népkonyhát (Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Keszthely, Bakacs u. 10. sz.) helyben fogyasztással, elsősorban azok a hajléktalan 18 éven felüli személyek vehetik igénybe, akik ellátatlanok, de együttműködési kötelezettségüket az állami foglalkoztatási szervvel teljesítik – kivéve, ha ezt egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, ebben az esetben pedig az össz-szervzeti egészségkárosodás megállapítását kell kezdeményezni.

(2) Krízishelyzet esetén azok a családok, személyek is igénybe vehetik a népkonyhán történő étkezést, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %- át, egyedülálló esetében pedig a 250 %- át nem haladja meg. Erről igazolást – nyilvántartása alapján – a Polgármesteri Hivatal ad.”

A gyakorlat azt mutatja, hogy egyre több lakással, hajlékkal rendelkező egyedülálló személy- és család is – igénybe veszi a népkonyha szolgáltatását.