NAPPALI MELEGEDŐ

 

A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 1993 óta végzi a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló személyek ellátását Keszthely, Hévíz, Zalaszántó és Tátika – Rezi Régió lakossága körében.

Az Alapítvány elsődleges céljának tekinti az emberbaráti segítséget, támogatást, az olyan személyek vagy családok megsegítését, akik önhibájukon kívül az alapvető emberi létfeltételekhez sem jutnak hozzá szükségleteiknek megfelelő mértékben. Lehetőségei szerint figyelemmel kíséri és támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek.

 

Az intézményben népkonyha és nappali melegedő működik.

 

Székhelye: 8360 Keszthely, Bakacs u. 10. sz.

Telephelye: 8360 Keszthely, Bakacs u. 10. sz.

Fenntartó: Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány

Felügyeleti és ellenőrző hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya

Szociális és Gyámügyi Osztály

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

 

Az intézmény közhasznú szervezet, közfeladatot lát el, szakmailag önálló intézmény.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapítvánnyal 2000. január 28-án kelt, majd 2016. június 21-én az előző szerződést felülíró önállóan érvényes feladat ellátási megállapodást kötött a kötelező önkormányzati feladat- nappali melegedő – működtetésére.

Az intézmény – népkonyha és nappali melegedő – Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban üzemel, mely tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.

Az Alapítvány 2000. július 13-án keltezett régebbi, majd ezt kiváltandó 2017. február 28-án a Városüzemeltető Egyszemélyes Kft-vel kötött új megállapodás alapján – a nappali melegedő működtetésével kapcsolatosan aláírtt megállapodásban rögzített feladat időtartamára – használja a fenti ingatlant térítésmentesen.

 

Az intézmény célja a Keszthelyen és vonzáskörzetében életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok és saját otthonukban élő rászorulók ellátása.

A hajléktalan személyek nappali pihenésének, melegedésének, tisztálkodásának, étkezésének, szociális és mentális gondozásának biztosítása, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, reszocializációjuk és rehabilitációjuk lehetőségének megteremtése.

Az intézmény rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, ételkészítésre, étel melegítésére, tálalásra szolgáló helyiségekkel, valamint biztosított a szabadidős tevékenységek lebonyolítása a többfunkciós helyiségben. Ezen kívül az intézmény használatában van egy udvari bejáratú raktár, melyet a ruhaadományok tárolására használunk.

2010 óta mozgáskorlátozott feljáróval is rendelkezünk. A berendezési tárgyak egy részét sikerült felújítani, a régi helyett újabbat beszerezni, így környezetünk kulturált, a célnak megfelelő. Az intézmény belső környezete tiszta, a higiénés állapotok kifogástalanok. Az épületben évente kétszer rágcsáló- és rovarirtás, valamint baktérium, gomba és vírus elleni fertőtlenítés történik HACCP rendszernek megfelelően.

Az intézmény tehergépjárművel is rendelkezik 2008 óta.

 

Az intézmény a szolgáltatásait az 1/2000. (I. 7.)  SzCsM rendelet előírásai alapján alakította ki és végezte hétköznapokon 8.00 órától 16.00 óráig.

Az emberi erőforrások minisztere 36/2018.(X.2.) EMMI rendelete módosította a nappali melegedők nyitva tartását: 2018. október 15-től hétfőtől – vasárnapig 8-18-ig kell nyitva lennie a nappali melegedőknek. Intézményünk 2018. december 01-től az előírt nyitva tartás alapján üzemel.

 

A nappali melegedő szolgáltatásait a hajléktalanok, a hajléktalanság határára sodródott szívességi lakóként szálláslehetőséget találó deprivált személyek veszik igénybe. Arra törekszünk, hogy ez az ellátási forma az eredeti célon túlmutatva a különösen hátrányos helyzetben lévő emberek közösségi házaként működjön.